Liên hệ

Follow Us

Trở thành đại lý

Chúng tôi thực hiện kiểm soát giá thị trường nghiêm ngặt và hệ thống cửa hàng để tạo ra môi trường kinh doanh tốt. Sau khi quá trình kiểm tra nghiêm ngặt kết thúc, chúng tôi sẽ cấp giấy phép thương hiệu cho các nhà nhượng quyền của chúng tôi.

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm các nhà phân phối như Chủ cửa hàng đồ chơi, Chủ cửa hàng sách, Người bán hàng trực tuyến chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn: